GDPR

Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Personiskās informācijas konfidencialitātes politika (turpmāk - Politika) attiecas uz visu informāciju, ko vissletak.lv var saņemt par Lietotāju, kad tā izmanto jebkuru no tiem pakalpojumiem, programmām, produktiem vai pakalpojumiem (turpmāk - Servisa) un jebkuru līgumu un līgumu izpildes laikā ar Lietotāju. Lietotāja piekrišana ar Politiku, ko tā izteikusi attiecību ietvaros ar vienu no uzskaitītajām personām, attiecas uz visām pārējām pārskaitītajām personām. Pakalpojumu izmantošana nozīmē Lietotāja bezierunu piekrišanu ar šo Politiku un tajā norādītajiem personas informācijas apstrādes nosacījumiem; ja nepiekrīt šiem nosacījumiem, Lietotājam jāatturas no Servisa izmantošanas.

1. Lietotāja personiskā informācija, kuru apstrādā vissletak.lv
1.1. Šīs politikas ietvaros ar “Lietotāja personīgo informāciju” saprot:
1.1.1. Personas informācija, kuru Lietotājs par sevi sniedz patstāvīgi, reģistrējot (veidojot uzskaites ierakstu) vai Servisa izmantošanas procesā, ieskaitot Lietotāja personas datus. Servisa sniegšanai saistoša informācija ir atzīmēta speciālā veidā. Citu informāciju Lietotājs sniedz viņa ieskatam.
1.1.2. Dati, kas tiek automātiski nodoti servisam to lietošanas laikā, izmantojot Lietotāja ierīcē uzstādīto programmatūru, tai skaitā IP adresi, sīkdatņu datus, informāciju par Lietotāja pārlūkprogrammu (vai citu programmu, ar kuras palīdzību tiek veikta piekļuve servisam), iekārtas un programmatūras tehniskie raksturlielumi, ko Lietotājs izmanto, piekļūšanas datums un laiks, pieprasīto lappušu adreses un cita līdzīga informācija.
1.1.3. Cita informācija par Lietotāju, kuras apstrāde paredzēta atsevišķu servisu lietošanas noteikumos.
1.2. Šī politika attiecas tikai uz informāciju, kas tiek apstrādāta Servisa lietošanas laikā. Vissletak.lv nekontrolē un neatbild par informācijas apstrādi trešo personu vietnēs, kurās Lietotājs var pāriet uz saitēm, kas ir pieejamas vissletak.lv vietnēs, tostarp meklēšanas rezultātos.
1.3. Vissletak.lv nepārbauda Patērētāja sniegtās personas informācijas patiesumu un nav iespējams novērtēt tās rīcībspēju. Tomēr vissletak.lv izriet no tā, ka lietotājs sniedz patiesu un pietiekamu personisku informāciju un uztur šo informāciju aktuālā stāvoklī.

2. Lietotāju personiskās informācijas apstrādes mērķi
2.1. Vissletak.lv apkopo un glabā tikai to personīgo informāciju, kas nepieciešama servisa sniegšanai.
2.2. Lietotāja personālinformāciju vissletak.lv apstrādā šādos nolūkos:
2.2.1. Puses identifikācija servisa ietvaros;
2.2.2. Piešķiršana Lietotājam personalizētiem servisiem;
2.2.3. Saistība ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu, pieprasījumu un informācijas nosūtīšana, kas attiecas uz Servisa izmantošanu, kā arī pieprasījumu un pieprasījumu apstrāde no Lietotāja;
2.2.4. Servisa kvalitātes uzlabošana, to izmantošanas ērtības, jaunu servisu izstrāde;
2.2.5. Reklāmas materiālu targetēšana;
2.2.6. Statistisko un citu pētījumu veikšana, pamatojoties uz neitralizētiem datiem.

3. Lietotāju personiskās informācijas apstrādes un nodošanas nosacījumi trešajām personām
3.1. Vissletak.lv glabā Lietotāju personīgo informāciju atbilstoši konkrēto servisa iekšējo reglamentu.
3.2. Attiecībā uz Lietotāja personālinformāciju saglabājas tās konfidencialitāte, izņemot gadījumus, kad Lietotājs ir brīvprātīgs sniegt informāciju par sevi neierobežotam personu lokam. Izmantojot atsevišķus servisu, Lietotājs piekrīt, ka noteikta viņa personiskās informācijas daļa (patstāvīgi izraudzītais reģistrācijas vārds) kļūst vispārpieejama.
3.3. Vissletak.lv ir tiesīgs nodot Patērētāja personīgo informāciju trešajām personām šādos gadījumos:
3.3.1. Lietotājs ir piekritis šādai darbībai;
3.3.2. Nodošana nepieciešama, lai Lietotājs izmantotu noteiktu servisu - pasūtījuma noformēšanu;
3.3.3. Nodošana paredzēta Latvijas vai citā piemērojamā likumdošanā noteiktās procedūras ietvaros;
3.3.4. Šāda pārraide notiek pārdošanas vai citas biznesa pārraides ietvaros (pilnībā vai daļēji), turklāt ieguvējam pāriet visas saistības attiecībā uz šīs politikas nosacījumu ievērošanu attiecībā uz tās saņemto personīgo informāciju;
3.3.5. Lai nodrošinātu bērna vai trešo personu tiesību un vissletak.lv interešu aizsardzību gadījumos, kad Lietotājs pārkāpj Pielāgoto servisa līgumu vissletak.lv, šo Politiku vai dokumentus, kas satur konkrētu Servisa izmantošanas nosacījumus.
3.3.6. Lietotāja personiskās informācijas apstrādes rezultātā, to atmaksājot, ir iegūti neierobežoti statistikas dati, kurus nodod trešajai personai pētījumu veikšanai, darbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai vissletak.lv.
3.4. Apstrādājot Personas personas datus, vissletak.lv ievēro Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta reglamentu.

4. Personiskās informācijas rediģēšana un dzēšana. Obligātā datu krātuve
4.1. Lietotājs var jebkurā brīdī mainīt (atjaunināt, papildināt) personisko informāciju vai tās daļu, izmantojot personas datu rediģēšanas funkciju sadaļā Mani dati.
4.2. Lietotājs var arī noņemt sava konta ietvaros piešķirto personīgo informāciju, rakstot Servisa administrācijas vēstuli vissletak.lv. Turklāt konta slēgšana var radīt neiespējamību lietot un izmantot dažus servisa pakalpojumus.
4.3. Politikā paredzētās tiesības 4.1. un 4.2. šīs politikas var ierobežot saskaņā ar likumdošanu. Konkrēti, šādi ierobežojumi var paredzēt, ka vissletak.lv pienākums saglabāt mainīto vai attālo Lietotāju uz laiku, kāds noteikts likumdošanā, un nodot šādu informāciju saskaņā ar likumīgi noteikto procedūru valsts institūcijai.

5. Personiskās informācijas apstrāde, izmantojot sīkfailus un skaitītājus
5.1. Sīkfailus, ko nodod vissletak.lv Lietotāja aprīkojumam un Lietotāja iekārtām, var izmantot vissletak.lv, lai piešķirtu Lietotājam personalizētos servisus, reklāmas targetēšanai, kuru norāda Lietotājam, statistiskajos un pētniecības nolūkos, kā arī servisa uzlabošanai.
5.2. Lietotājs apzinās, ka ierīces un programmatūra, ko tā izmanto, lai apmeklētu vietnes tiešsaistē, var izmantot sīkfailu (jebkurām vietnēm vai noteiktām vietnēm) darbību, kā arī dzēst iepriekš saņemtos sīkfailus.
5.3. Vissletak.lv var noteikt, ka konkrēta servisa piešķiršana ir iespējama tikai tad, ja Lietotājs ir akceptējis un saņemt sīkfailus.
5.4. Sīkfailu struktūru, saturu un tehniskos parametrus nosaka vissletak.lv un var mainīt bez Lietotāja iepriekšēja paziņojuma.
5.5. Serveros izvietotie skaitītāji var tikt izmantoti, lai analizētu Lietotāja sīkfailus, apkopotu un apstrādātu statistisko informāciju par servisa izmantošanu, kā arī nodrošinātu servisa darbspēju kopumā vai atsevišķām funkcijām. Skaitītāju darba tehniskos parametrus nosaka vissletak.lv un var mainīt bez Lietotāja iepriekšēja paziņojuma.

6. Lietotāja personiskās informācijas aizsardzībai lietotie pasākumi
6.1. Serviss vissletak.lv veic nepieciešamos un pietiekamus organizatoriskus un tehniskus pasākumus Lietotāja personiskās informācijas aizsardzībai pret prettiesisku vai nejaušu pieeju, iznīcināšanu, grozīšanu, bloķēšanu, kopēšanu, izplatīšanu, kā arī no citām prettiesiskām darbībām ar to trešajām personām.

7. Mainīt konfidencialitātes politiku. Piemērojamie likumi
7.1. Vissletak.lv ir tiesības veikt šo konfidencialitātes politiku. Izdarot grozījumus aktuālajā redakcijā, norāda pēdējās atjaunināšanas datumu. Politikas jaunā redakcija stājas spēkā ar tās izvietošanas brīdi, ja Politikas jaunajā redakcijā nav noteikts citādi. Spēkā esošā redakcija vienmēr ir pieejama lapas apakšā, izmantojot www.vissletak.lv

8. Atgriezeniskā saite. Jautājumi un ieteikumi
8.1. Visus piedāvājumus vai jautājumus par šo politiku Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt vissletak.lv administrācijai uz info@vissletak.lv.
Publicēšanas datums: 01.04.2019.